On-line report
Zpas komentoval Robin Krutil

Filtrovat:

Vtejte u sledovn on-line reporte z utkn Slovensko - Rusko. Pro oba tmy jde o druh utkn na turnaji, zatmco Slovci zaali prohrou s eskm tmem, Rusov na vod rozstleli Lotysko.
Slovenskmu tmu bude opt chybt zrann tonk Miroslav atan.
Oba tmy vstupuj na led. Rusov budou hrt v blch dresech, Slovci v modrch.

Sestavy a rozestaven

Slovensko Slovensko

Halk
o hri
Baranka
o hri
Chra
o hri
Jurina
o hri
Meszro
o hri
Sekera
o hri
trbk
o hri
Viovsk
o hri
Barteko
o hri
Cibk
o hri
Demitra
o hri
Gbork
o hri
Handzu
o hri
Hossa
o hri
Hossa
o hri
Kopeck
o hri
Radivojevi
o hri
Stmpel
o hri
Zednk
o hri

Rusko Rusko

Bryzgalov
o hri
Gonar
o hri
Grebekov
o hri
Kalinin
o hri
Kornjev
o hri
Markov
o hri
Nikulin
o hri
utin
o hri
Volenkov
o hri
Afinogenov
o hri
Dacjuk
o hri
Fjodorov
o hri
Kovaluk
o hri
Kozlov
o hri
Malkin
o hri
Morozov
o hri
Ovekin
o hri
Radulov
o hri
Sjomin
o hri
Zaripov
o hri
Zinovjev
o hri

Rozhod: Kurmann (SUI), McCreary (CAN) - Sharres (CAN), Winnekens (GER)
Poet divk: 17 202

Rusov proti prvnmu utkn vymnili branke, dnes bude chytat Ilja Bryzgalov.
0:24
Hned v vodu se otevela dra ve slovensk obran, Malkin j ale neproklouzl.
0:51
Ovekin na sebe upozornil hned pi prvnm stdn, kdy hledal spoluhre ped brankou, puk ale skonil pod Halkem.
2:36
Po Malkinov pihrvce plil z prvn Ovekin, ale nepesn.
1:34
Trest tmu (Slovensko), 2 min. za pli mnoho hr na led
Trest odsed Marcel Hossa.
3:34
Slovci se ubrnili, jedin pesilovkov stela Ovekina letla mimo.
3:55
Zpoza obrnce plil Demitra, ruskou branku minul.
4:35
Slovenskou obranou se prothl Dacjuk, dostal se ale do hlu a Halk stelu bekhendem pokryl.
5:10
Rusov dr astji puk, Slovensko ale zatm pozorn brn a do vt ance svho soupee nepustilo.
5:30
Viovsk patn rozehrl, Slovky zachrnil ofsajd. Na podobn chyby si ale budou muset dt pozor.
6:25
Slovci na chvli pobyli v tonm psmu, stela od modr se odrazila od branke Bryzgalova.
6:55
I kdy opticky maj navrch Rusov, na stely na branku vedou 3:1 Slovci.
7:25
Slovensko patn vystdalo a Rusov jeli dva na jednoho, Afinogenov ale na pihrvku nedoshl.
7:58
Ke stele z kruhu se dostal Ovekin, puk byl ale sraen nad branku.
8:15
Chra nahazoval puk pli brzy a je z toho zakzan uvolnn.
8:57
Od modr plil Jurina, stela skonila vedle.
9:07
Slovci v krtkm tlaku, Demitra trefil branke Bryzglavoa.
9:30
Z protitoku hrozil Morozov, Halka ale nevystrail.
10:10
Slovci se osmluj a zlob ped ruskou brnou. Plffy dostal pihrvku jen o trochu pozdji, ne by poteboval, aby byl ve vyloen anci.
10:47
Rusov ukazuj svou rychlost, Malkinovu stelu musel vyrazit Halk.
11:30
Hra te zskala na tempu, akce se stdaj v rychlm sledu. Chrovu rnu ze stednho psma musel likvidovat Bryzgalov.
12:18
Ovekin dostal kousek prostoru a hned se ocitl v jasn anci, stelu do hornho rohu ale Halk vyrazil lapakou.
13:25
Rychl kontr Rus zakonoval Zinovjev, Halk si stelu po led pohldal.
14:11
Po pihrvce zpoza brny zakonoval z ideln pozice Kozlov, puk ale poslal kousek vedle slovensk branky.
14:21
Po dlouh dob hra peruena, oba tmy si mohou na chvli vydechnout.
15:20
K zakonen se opt dostal hyperaktivn Ovekin, slovensk brank ale jeho stelu vidl a neml s n problm.
15:45
Zednk vybojoval puk v tonm psmu, jeho spoluhri toho ale nevyuili.
16:45
Po Jurinov stele se dostal k dorce Hossa, Bryzgalov ale ml bli ty pokrytou.
17:34
Vylouen hr Radulov (Rusko), 2 min. za podraen
Rusk tvrk fauloval Plffyho.
18:00
Puk je za slovenskou brankou.
18:40
Rusov se zatm brn bez problm.
18:59
A te se ke stele z kdla dostal Stmpel a puk se otel o horn tyku.
19:34
Rusov jsou v pti.
19:52
Z lev strany se na slovenskou brnu til Kovaluk, v posledn chvli mu ale vypchl puk Viovsk.
20:00
Skonila prvn tetina.
Prvn plka vodn tetiny byla opatrn, pak se ale zaal hrt velmi svin hokej, v nm Slovci dr s velkm favoritem krok. Na stely na branku dokonce vedou 10:8.
20:01
Zaala druh tetina.
20:14
Slovci zaali drzm vpadem, Kopeck po Cibkov pasu stlel z dobr pozice vedle.
21:08
Za ruskou brankou zabojoval Barteko a dokzal pihrt Handzuovi, tomu ale Bryzgalov vykryl hel.
22:17
Halk te radji pikryl puk, Rusov se na nj ale zatm dvaj z uctiv dlky.
23:00
Rusov se ve druh tetin zatm nemohou dostat do tempa, puk kontroluj hlavn hri v modrch dresech.
23:20
Vylouen hr Kopeck (Slovensko), 2 min. za hkovn
Rusm ale staila chvilka v tonm psmu, aby si vynutili faul.
23:50
Slovci se vysvobozuj.
24:17
Slovkm se povedl pardn brejk, Marin Hossa od pravho mantinelu nael ped brnou Demitru, proti tomu se ale vythl Bryzgalov, kter se stihl vas pemstit.
25:20
Slovensko u je v pti.
25:32
Morozov (Rusko) vstelil branku (2. gl v sezn) , asistence Markov a Zinovjev
Stav zpasu Slovensko - Rusko 0:1

Pro Slovky je to neastn moment. Teovan puk se dostal na kruh k Morozovovi, ten hroziv naphl a jeho lehce teovan rna vltla do hornho rohu Halkovy branky.
26:10
Dal teovan rna, tentokrt v podn Fjodorova, proltla mimo.
26:53
Rusov po glu oili, Halka stelou tsn nad ledem provil Kovaluk.
27:20
Slovci chvli operovali za ruskou brankou, ale nic z toho nevytili.
28:12
Rusov stupuj tlak, po buly stlel nepesn Ovekin.
28:48
Opt runo ve slovenskm psmu, Halk musel pikrt puk, aby mohli jeho spoluhri vystdat.
29:38
Po del dob v ton akci tak Slovci, pokus Marina Hossy znekodnil Bryzgalov.
30:44
Druh tetina zatm pat Rusm, kte na stely v tto sti vedou 7:3.
31:40
Slovci vyuili rusk ztrty ve stednm psmu, Zednkova bomba z prvn proltla jen tsn vedle tye.
32:28
Ke stele z mezikru se dostal Sjomin, Halka ale nepekonal.
33:13
Slovci si uili vzcn chvle v tonm psmu, Marin Hossa se dokonce dostal ke stele, branku ale netrefil.
33:48
Te ovem Slovci dvakrt dn zahrozili, Demitrv a nsledn Hossv pokus musel likvidovat Bryzgalov.
33:59
Vylouen hr trbk (Slovensko), 2 min. za krosek
34:33
Dvakrt z prvn oste plil Ovekin, Halk byl ale pipraven.
35:02
Potet Ovekin z voleje trefil obrnce a Rusov ztratili psmo.
35:59
Posledn minuta pesilovky se Rusku vbec nepovedla, Slovci jsou v pti.
37:13
Rusov vytvoili steleckou pozici pro Kozlova, ten z hlu trefil Halka.
38:03
Malkin nael ped brankou Afinogenova, Halk se ale rozthnul na e a vyloenou anci skvle znekodnil.
38:44
Trest tmu (Slovensko), 2 min. za pli mnoho hr na led
Slovci u podruh v zpase hrli v esti, trest odsed opt Marcel Hossa.
39:40
Jestli Slovkm nco jde, tak oslaben. Rusy dr na distanc.
39:58
Vylouen hr Ovekin (Rusko), 2 min. za sekn
Po individuln akci Malkina se do brejku dostali Slovci a Ovekin si pomohl faulem. Hodn zbytenm, protoe soupei u nezbval as, aby se dostal k zakonen.
40:00
Skonila druh tetina.
Slovci zaali druhou tetinu dobe a Demitra ml v oslaben vyloenou anci, jene pak se Rusov trochu astn dostali do veden a od t doby zpasu dominuj. Ve druh tetin pestleli Slovky 16:5, celkov na stely vedou 24:15.
40:01
Zaala tet tetina.
40:15
Vylouen hr utin (Rusko), 2 min. za hkovn
Faul si vynutil pknou akc Stmpel. Slovensko bude hrt 4 na 3 a pot 5 na 3.
40:44
Slovci u hraj pt na ti, tuto vhodu budou mt vc ne minutu.
41:05
Gbork si najel ped brankovit, dostal ideln pihrvku, ale Bryzgalov se proti jeho voleji vythnul s vbornm zkrokem.
41:48
Kombinaci Slovk ukonila nepesn Gborkova pihrvka.
41:58
Rusov u jsou ve tyech.
42:15
A u se hraje pt na pt. Dobrou pozici ml jet Gbork, Bryzgalov ale jeho stelu z hlu vytsnil.
43:28
Rusov seveli Slovky ped jejich brnou, Morozov ale z hlu oteven prostor u bli tye netrefil.
44:10
Na druh stran vyslal propagan pokus na ruskou branku Sekera.
44:25
Po rychl akci zahrozil Malkin, Halk ale chyt vborn.
45:28
Meszro zblokoval stelu Ovekina.
46:23
Slovci si ve tet tetin ponaj staten, stlen pihrvka Hossy proltla mimo.
46:54
Z hlu provil Bryzgalova Stmpel, rusk brank je zatm bezchybn.
47:50
Kozlovovi nesedla stela, Slovci ale pi pokusu o brejk zahrli zakzan uvolnn.
47:55
Po buly plil Gonar, Halk si pipsal dal zkrok.
48:27
Radivojevi na vlastn modr ukoistil puk a uhnl s nm dopedu, jeho stela ale Bryzgalova pli nevydsila.
49:23
Rusov si stle nemohou bt nim jisti. Slovci je ve tet tetin hodn zlob, naposledy stelu Demitry teoval obrnce mimo ledovou plochu.
49:48
Hossa (Slovensko) vstelil branku (1. gl v sezn) , asistence Demitra a Hossa
Stav zpasu Slovensko - Rusko 1:1

To, co viselo ve vzduchu, je tu! Demitra se uvolnil u mantinelu a zptnou pihrvkou nabil Hossovi. Ten se z prvn opel do puku a proplil Bryzgalova mezi betony.
50:41
Ped slovenskou brankou se dostal k puku Kalinin, bekhendem ale nedokzal podn zakonit.
51:22
Vylouen hr Radivojevi (Slovensko), 2 min. za hkovn
51:42
Na stelu z prvn dostal nabito Tjutin, branku ale minul.
52:00
Halk vyrazil pokus Malkina.
52:40
Z dobr pozice mezi kruhy plil Sjomin, slovensk brank se ale opt vythl.
53:22
Slovci peili velk tlak a jsou v pti.
54:20
Rusov se sna toit, ale Slovci pozorn brn.
54:53
Slovci dobe ste stedn psmo, Rusov zanaji nervznt.
56:23
Malkin se pkn uvolnil, Halkovi jeho stela vypadla, ale obrnci puk uklidili do bezpe.
56:35
Slovenskho stdn vyuil Dacjuk, stelou z pravho kdla ale trefil opt jen Halka.
57:02
Plffy zpoza branky nael Gborka, toho vychytal skvl Bryzgalov.
57:46
Demitra dostal hodn asu, tak naphl ke stele, Bryzgalov si pochutnal na zkroku lapakou.
57:59
Slovci to maj rozehrno hodn nadjn, nezd se, e by se schylovalo k njakmu ruskmu nporu.
58:40
Slovensko rozehrv za svou brankou.
59:00
Zaala posledn minuta tet tetiny.
59:28
Zvar ped Bryzgalovem, Rusov ho peili.
59:45
Na Halka vyplil Kornjev, slovensk brank na mst.
59:45
Slovensk trenr Filc si vzal oddechov as.
59:58
Bude se hrt prodlouen.
60:00
Skonila tet tetina.
Slovci si vyrovnn zaslouili, ve tet tetin byli aktivnj na stely v pomru 14:10 a mli i vc anc. Po remze Kanady se vcarskem tak zavhal i dal top favorit.
60:01
Zaalo prodlouen.
60:47
Po Malkinov otoce a nsledn pihrvce se ke stele dostal Gonar, Hylk ale skryl puk ve vstroji.
61:08
Sjomin vyplil tvrd zpoza obrnce, puk letl do hornho rohu, nakonec ale uvzl v Halkov lapace. Pardn zkrok.
62:22
Mezi kruhy si nabruslil Radulov, ale ke stele se nedostal.
62:49
V prodlouen jsou jasn aktivnj Rusov, Morozovova stela byla zblokovna.
63:38
Po individuln akci se ped Bryzgalova natlail Chra, zkouel puk propasrovat k bli tyi, tu si ale rusk brank pohldal.
64:06
Brejk ti na dva zakonil Marin Hossa, jeho stela ale letla doprosted brny.
64:21
Bude se vhazovat ve slovenskm psmu.
64:45
Slovent obrnci vytlaili Dacjuka ze steleck pozice.
65:00
Skonilo prodlouen.
V prodlouen na stely 3:3, celkov 37:32 pro Rusko, ale rozhodnou a njezdy.
Zaaly samostatn njezdy.
1:0
Stmpel (Slovensko) njezd promnil
Stmpelovi se povedl bekhendov blafk a zasunul puk do przdn branky.
1:0
Morozov (Rusko) njezd nepromnil
Halk vyrazil.
1:0
Demitra (Slovensko) njezd nepromnil
Bryzgalov vypchl puk hokejkou.
1:1
Ovekin (Rusko) njezd promnil
Ovekin prostelil Halka mezi betony.
1:1
Hossa (Slovensko) njezd nepromnil
Hossa si poloil branke, ale nedokzal pehodit jeho beton.
1:1
Dacjuk (Rusko) njezd nepromnil
Halk vypchl puk hokejkou.
1:1
Ovekin (Rusko) njezd nepromnil
Ovekinovi utekl puk.
1:1
Stmpel (Slovensko) njezd nepromnil
Bryzgalov si povyjel a stelu mezi nohy vyrazil.
1:1
Kovaluk (Rusko) njezd nepromnil
Kovaluk minul brnu.
1:1
Handzu (Slovensko) njezd nepromnil
Stela do betonu.
1:1
Ovekin (Rusko) njezd nepromnil
Ovekin po blafku vystelil mimo.
1:1
Gbork (Slovensko) njezd nepromnil
Bryzgalov zashl vyrekou.
1:1
Malkin (Rusko) njezd nepromnil
Malkin se dostal pli do hlu a Halka nepekonal.
2:1
Demitra (Slovensko) njezd promnil (1 gl v sezn)
Demitra si pomalu najel z lev strany do stedu a pak pekonal Bryzgalova stelou o vzdlenj ty.

Vzjemn zpasy

10. 5. 2015 20:15Slovensko–Rusko 2:3
16. 2. 2014 13:30Rusko–Slovensko 1:0
12. 5. 2013 19:15Slovensko–Rusko 1:3
20. 5. 2012 19:30Rusko–Slovensko 6:2
3. 5. 2011 20:15Rusko–Slovensko 4:3
9. 5. 2010 20:15Slovensko–Rusko 1:3
19. 2. 2010 6:00Slovensko–Rusko 2:1

Diskuse

Slassh__: Mack:posledni test 138 (11:32)

Mack: padok no vidis , ja se uz flakam ve Frankfurtu of 1969 ! Clovek se na to kouka jinak pak , ahoj a mnoho stastia (9:42)

Mack: znas jiste tenhle ? Mao ce tung se zlobil , ze CSSR o nem spatne pise.Pta se poradec,co to je a kolik jich je. 10 milionu , dobre pravi Mao a v kterem hotelu vsichni bydli ? (9:32)

Mack: padok , tak se za slzu nemusim stydet , ja sel do kuchyne a piskal Nad Tarou sa....a ja se raduju.I moje stara , ackoliv je Nemka. (9:29)

Mack: neee , ja te neurazim , jen bych se chtel slusne informovat o Tvem IQ (9:28)

Slassh__: Mack:Mluvis jak kniha, ovsem nekdo jako Ty mne urazit opravdu nemuze! (9:26)

Mack: ty slassh , nezlob se prosim , ale jak se pri tve ohrazene inteligenci dostavas ke computeru ? Ale psat jsi se naucil behem 5 trid absolvovane skoly,vsechna cest . (9:23)

padok: mack/// nas vzajomny zapas to bola poezia, mne vysli az slzy uz po prvej tretine )) zatial najlepsi zapas na turnaji to bol. (9:22)

Mack: padok , jo tak to bylo , umeleckej vykon a pohar slusnosti (9:20)

padok: slaash, tak max. 10% cigosi a madari :))) (9:19)

padok: ahoj, akurat by sme okrem zlata brali stale aj bonus za umelecky dojem :)) (9:17)

Slassh__: Kazdopadne jsem zvedav kolik "bratru" Slovaku bude dnes rvat:LOTYSSKO! (9:17)

Mack: padok - a co je to jak je a alespon muzeme fandit dvema teamum.Keby bolo jen CSSR , jen jednomu.Ted mame dve zelizka v ohni abasta fidli ahoj (9:16)

padok: tesim sa na jaro, lebo som sa vratil z anglickej non stop zimy :)) do nasej zimy :)) (9:16)

padok: mack ja som pracoval v anglii tri roky s vela cechmi tiez... (9:15)

padok: ani my ich nespominaj toho tzv.osloboditela (9:14)

Slassh__: padok:Hlavne,ze vam Meciar zpival:Neubliozil som...... (9:12)

Mack: padok a ja viem,potkavam slovaky po svete a nas kluk ma v Darmstadu v telekomu kolegini z Bratislavy,Veroniku (9:12)

Mack: takovej hezkej den ! Teda rano , jako velikonoce,vanoce a velky prazdniny dohromady ,ahoj lidi dobre vule ( ale ne volove) (9:11)

padok: mack/// rozdelenie bola hlupost, ale nastali take casi lakome-politicke a zneuzivaju co sa da, islo o velke prachy... (9:11)

padok: alechine ono sa to cyklicky opakuje, taka zaujimavost, ze tyzden predtym v televizii moj znamy kolega astrolog to predvidal ze sa to stane (9:10)

Slassh__: Alechin:Jasne,taky prispivam,aspon pokud je to pravda,kdyz rikaji,ze z tatranek dde nejaky desetnik na tatry. (9:09)

Alechin: padok: skoda, byl jsem tam jednou po te hruze a bylo to silene (9:08)

Mack: mam rad i Nad Tatrou Sa Blyzka a trochu mi to chybi po nasi hymne,tak nejak na to vzdycky skoro cekam.Skoda lasky ....CSSR (9:08)

Mra2: tak se mjte a a to v noci dobe dopadne s Lotyskem; na Slovensko jet jednou velk gratulace! (9:08)

padok: najkrajsie je na Liptove v oblasti mojho bydliska l.mikulas a pod. (9:08)

Alechin: Slassh__: asi mysli tu katastrofu s tou polomi (9:07)

padok: alechine uz sa nato napichla j@t a mnoho uz bude vysekano natrvalo, pfuj (9:07)

Mra2: To Mack: mn ani tak nevad, jak vypad, ale jak je zkenej! (9:07)

Slassh__: Mack:Nemyslis si,ze tatry spadly????Nebo to byl pred par lety nejaky sci-fi????? (9:06)

Najdete na iDNES.cz